Polityka ochrony prywatności danych

 

W niniejszym dokumencie pragniemy przedstawić informacje o rodzajach danych przetwarzanych przez Eurorent sp. z o.o. (zwaną dalej: SIXT) oraz o sposobach i celach przetwarzania danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).

 

Chcielibyśmy również poinformować o ważnych prawnych aspektach ochrony danych, takich jak przysługujące prawa osobie, której dane dotyczą.

 

Administrator

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych (administratorem) jest Eurorent sp. z o.o. ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa, Polska (SIXT), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: +22 5111 550.

 

Dane kontaktowe

W razie pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na następujący adres: ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa, Polska.

 

Kategorie danych osobowych

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych w związku ze świadczonymi przez nas usługami:

 • Dane podstawowe: imię, nazwisko, adres (prywatny lub służbowy), datę urodzenia.
 • Dane kontaktowe: numer telefonu osoby, adres e-mail (prywatny lub służbowy), jeśli dotyczy, a także treść wiadomości (np. e-maile, listy, faksy).
 • Dane dotyczące umowy: informacje dotyczące najmu (kategorię pojazdu, datę jego odbioru i zwrotu, oddział, w którym następuje odbiór i zwrot pojazdu, zamówione dodatki/usługi), numer umowy najmu, numer rezerwacji, dane dotyczące prawa jazdy kierowcy, tablice rejestracyjne wynajętego pojazdu oraz informacje dotyczące programów lojalnościowych i partnerskich.
 • Dane finansowe.
 • Dane podawane dobrowolnie: są to dane przekazywane nam dobrowolnie, bez naszego wyraźnego żądania, zawierające informacje, takie jak preferencje dotyczące wyposażenia i kategorii pojazdu.
 • Szczególne kategorie danych: w razie wypadku, uszkodzenia pojazdu lub podobnych wydarzeń przetwarzamy dane dotyczące przebiegu zdarzeń i poniesionych szkód. Dane te mogą być dostarczane przez klientów, pasażerów lub osoby poszkodowane. Dane przetwarzane w takich okolicznościach mogą obejmować dane dotyczące stanu zdrowia, takie jak dane dotyczące obrażeń, poziomu alkoholu we krwi, jazdy pod wpływem substancji odurzających i tym podobne.
 • Dane osób trzecich: jeśli w ramach najmu pojazdu przekazano nam dane osobowe osób trzecich (np. członków rodziny, innych kierowców, pasażerów), wówczas przetwarzamy również te dane.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych w SIXT

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli udzielono zgody na ich przetwarzanie i w zakresie udzielonej zgody.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia żądnych przez Ciebie kroków przed zawarciem umowy (np. związanych z rezerwacją pojazdu).

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli takie przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji obowiązku prawnego, któremu podlega SIXT.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, o ile takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, tj. SIXT lub osoby trzeciej, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. Twoje interesy, prawa i wolności są nadrzędne w stosunku do tych interesów.

 

Art. 9 ust. 2 lit. f) RODO: zgodnie z tym przepisem pewne szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Te szczególne kategorie danych osobowych obejmują dane o stanie zdrowia osób, których dane dotyczą.

 

Cel przetwarzania danych w SIXT i podstawa prawna

 

1. Rezerwacja i wynajem pojazdów silnikowych.

 

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzamy dane podstawowe, dane kontaktowe, dane dotyczące umów, dane finansowe i wszelkie dane przekazane nam dobrowolnie w celu realizacji rezerwacji oraz na potrzeby zawarcia i wykonania umowy najmu.

 

Podstawa prawna powyższego przetwarzania:

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych w zakresie wymaganym do realizacji rezerwacji, do zawierania i wykonywania umów oraz do celów związanych ze stosunkami z klientami.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych w zakresie wymaganym do realizacji rozliczeń z osobami trzecimi, do dochodzenia własnych roszczeń oraz do niwelowana ryzyka i zapobiegania oszustwom, co stanowi jednocześnie nasz prawnie uzasadniony interes.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych w zakresie wymaganym do wykrywania i ścigania przestępstw i im zapobiegania, do weryfikowania i przechowywania danych dotyczących uprawnienia do kierowania pojazdami oraz do przestrzegania okresów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego, jak również spełnienia obowiązków podatkowych oraz księgowych.

 

Kategorie odbiorców danych:

W opisanych powyżej celach ujawniamy Twoje dane następującym odbiorcom: dostawcy usług informatycznych, centra telefoniczne, firmy windykacyjne, dostawcy usług finansowych, agencje kredytowe, partnerzy agencyjni, partnerzy franczyzowi i inni partnerzy biznesowi.

 

2. Marketing i reklama bezpośrednia.

 

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzamy dane podstawowe, dane kontaktowe i dane dotyczące umów w celu promowania lojalności klientów, wdrażania programów premiowych, optymalizacji ofert adresowanych do klientów i organizowania wydarzeń dla klientów (patrz → Wydarzenia i darowizny).

 

Podstawa prawna przetwarzania:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych w celu stosowania środków marketingu bezpośredniego, które wymagają wyrażenia wyraźnej, uprzedniej zgody (np. marketing elektroniczny).

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych w celu stosowania środków marketingu bezpośredniego, które nie wymagają wyrażenia wyraźnej, uprzedniej zgody oraz w celu stosowania wymienionych środków marketingowych (→ Cel przetwarzania danych). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni produktów własnych lub usług w formie tradycyjnej (papierowej).

 

Kategorie odbiorców danych:

W opisanych powyżej celach ujawniamy dane dostawcom usług informatycznych, centrom telefonicznym, partnerom reklamowym oraz dostawcom usług dotyczących programów lojalnościowych.

 

3. Szkody, wypadki, wykroczenia administracyjne.

 

Cel przetwarzania danych:

Jeśli stwierdzisz uszkodzenie naszego pojazdu, jeśli spowodujesz lub inna osoba spowoduje takie uszkodzenie lub jeśli będziesz uczestniczyć lub inna osoba będzie uczestniczyć w wypadku z udziałem jednego z naszych pojazdów, wówczas będziemy przetwarzać dane podstawowe, dane kontaktowe, dane dotyczące umów, dane finansowe i, w stosownych przypadkach, dane dotyczące stanu zdrowia.

 

Podstawa prawna przetwarzania:

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych w celu obsługi reklamacji, świadczenia usług klientom w przypadku szkód oraz obsługi odszkodowań wynikających z wypadków.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych w celu obsługi odszkodowań wynikających z wypadków.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych w celu likwidacji szkód, dochodzenia roszczeń, które mogą nam przeciwko Tobie przysługiwać oraz obsługi roszczeń związanych z wykroczeniami administracyjnymi, co stanowi jednocześnie nasz prawnie uzasadniony interes.

 

Art. 9 ust. 2 lit. f) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych o stanie zdrowia w celu ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

 

Kategorie odbiorców danych:

W opisanych powyżej celach ujawniamy dane następującym odbiorcom: władze publiczne (organy prowadzące dochodzenie, organy regulacyjne, policja, sądy), firmy windykacyjne, biegli, dostawcy usług assistance, prawnicy i firmy ubezpieczeniowe.

 

4. Przetwarzanie w oparciu o przepisy ustawowe.

 

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzamy dane podstawowe, dane kontaktowe, dane dotyczące umów i dane finansowe w celu realizacji ciążących na SIXT obowiązków prawnych.

 

Podstawa prawna przetwarzania:

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych.

 

5. Doskonalenie naszych procesów i ofert.

 

Cel przetwarzania danych:

Przetwarzamy dane podstawowe, dane kontaktowe, dane dotyczące umów i wszelkie przekazane dobrowolnie dane w celu optymalizacji naszych procesów i ofert. Obejmuje to na przykład gromadzenie i ocenę raportów dotyczących najmu, wdrażanie planowania zdolności w zakresie świadczenia usług w celu ulepszania procedur przydzielania pojazdów, tworzenie hurtowni danych, analizowanie i usuwanie źródeł błędów oraz przeprowadzanie badań satysfakcji klienta. Przetwarzamy ponadto dane podstawowe i dane kontaktowe w celu optymalizacji naszej obecności w internecie (patrz → Strona internetowa).

 

Podstawa prawna powyższego przetwarzania:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ma zastosowanie w przypadku, gdy wymagana jest zgoda w celu wdrożenia środków mających na celu optymalizację procesów i ofert.

 

W celach analitycznych oraz statystycznych możemy również przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

 

Kategorie odbiorców danych:

W opisanych powyżej celach ujawniamy dane następującym odbiorcom: dostawcy usług informatycznych, centra telefoniczne, firmy windykacyjne, partnerzy biznesowi, partnerzy agencyjni i partnerzy franczyzowi.

 

6. Wydarzenia i darowizny.

 

Cel przetwarzania danych:

Możemy również przetwarzać dane podstawowe i dane kontaktowe w celu zapraszania Cię na wydarzenia mające miejsce w ramach naszej obsługi klienta i działań związanych z lojalnością klientów. Możemy ponadto wykorzystywać dane podstawowe i dane kontaktowe w celach charytatywnych (np. w celu występowania z apelem o darowizny).

 

Podstawa prawna powyższego przetwarzania: 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku konieczności pozyskania uprzedniej zgody od osoby której dane dotyczą (przesyłanie informacji o wydarzeniach drogą elektroniczną) lub jeżeli informacje będą przekazywane drogą tradycyjną (w formie papierowej) podstawą przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Kategorie odbiorców danych:

W opisanych powyżej celach ujawniamy dane dotyczące kontaktów z naszymi klientami biznesowymi następującym odbiorcom: dostawcy usług informatycznych, centra telefoniczne, organizatorzy imprez.

 

7. Strona internetowa.

 

Cel przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe są rejestrowane za pośrednictwem stron internetowych SIXT, jeśli aktywnie udostępniasz nam takie dane, na przykład w ramach procedury rejestracji, wypełniając formularze, wysyłając e-maile, a przede wszystkim rezerwując pojazd. Wykorzystujemy te dane w opisanych wyżej celach lub w celach, które wynikają z odpowiedniego wniosku, na przykład w celu przetwarzania określonych rezerwacji lub preferencji.

 

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach reklamowych w zakresie, w jakim takie reklamy stanowią wyłącznie nasze własne reklamy (w tym funkcje związane z polecaniem znajomym).

 

Bezpieczeństwo, technologia SSL

SIXT wdrożyła szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych. Te środki bezpieczeństwa będą stale dostosowywane zgodnie z rozwojem technologicznym. Transfer danych osobowych między komputerem a naszym serwerem nieodmiennie odbywa się za pomocą szyfrowanego połączenia (Secure Socket Layer, SSL).

 

Śledzenie przez internet

Niektóre nowe przeglądarki wykorzystują funkcję „Nie śledź”. W takim przypadku nasza strona może nie odpowiadać na żądania „Nie śledź” lub może nie być w stanie pobrać nagłówków takich przeglądarek. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie są Twoje ustawienia i czy chcesz zabronić niektórym dostawcom dostępu do swoich informacji, należy kliknąć tutaj w przypadku USA, tutaj w przypadku Kanady lub tutaj w przypadku Europy (należy pamiętać, że rezygnacja nie oznacza, że nie będą wyświetlane już żadne reklamy, a raczej, że nadal będziesz otrzymywać reklamy o ogólnym charakterze).

 

Pliki cookie

Odwiedziny na naszej stronie internetowej mogą spowodować, że na Twoim komputerze będą przechowywane informacje w formie plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są kopiowane z serwera sieciowego na twardy dysk. Pliki cookie zawierają informacje, które mogą zostać później odczytane przez serwer sieciowy w domenie, w ramach której został przypisany plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani zainfekować komputera wirusami. Używane przez nas pliki cookie nie zawierają danych osobowych ani nie są powiązane z takimi danymi.

 

Informujemy, że w ramach plików cookies przetwarzamy dane w celu dostosowania zawartości naszej strony internetowej do Twoich preferencji oraz w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej lub tworzenia statystyk. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) RODO) w zakresie korzystania z plików innych niż niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. Informacje, które pozyskujemy za pomocą niezbędnych cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonowania strony internetowej). Aplikacje, które pozyskują informacje o użytkownikach strony w celach analitycznych oraz statystycznych przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie analizy aktywności użytkowników naszej strony internetowej, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności lub poprawy świadczonych usług.

 

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane sesyjne pliki cookie, które są wymagane w celu zachowania spójności podczas wizyty na stronie, na przykład poprzez zapewnienie, aby preferencje wprowadzone podczas dokonywania rezerwacji, jak również wszelkie inne wprowadzone informacje były zapamiętywane na czas trwania sesji. Sesyjne pliki cookie są nam również potrzebne do zapewniania, aby wszelkie kliknięte przez Ciebie oferty (np. oferty promocyjne) zostały przypisane do Twojego żądania. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po każdej sesji. Używamy ponadto plików cookie w celu ustalenia ponownych odwiedzin naszej strony oraz czy jesteś zainteresowany niektórymi rodzajami ofert. Umożliwia nam to lepsze ukierunkowanie ofert, które pokazujemy na naszej stronie internetowej. Jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem i posiadasz konto klienta, umożliwia nam to porównywanie informacji zapisanych przez używane pliki cookie z informacjami, które są nam znane. To z kolei pozwala nam lepiej dopasować nasze oferty do Twoich potrzeb i życzeń. Okres użytkowania tych plików cookie wynosi jeden rok, po czym są one automatycznie usuwane. Potrzebujemy również plików cookie w celu dokonywania rozliczeń z naszymi partnerami reklamowymi, ponieważ pliki cookie mogą rejestrować stronę lub kampanię promocyjną, która doprowadziła do nas klienta. Podobnie, jak w przypadku innych danych, zapisujemy te dane wyłącznie w formie abstrakcyjnej w celu zagwarantowania, aby nie można było ich użyć do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Okres użytkowania plików cookie tego typu wynosi 31 dni.

 

Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Co do zasady możesz jednak dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików cookie, może się okazać, że nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji witryny. Jeśli zaakceptujesz pliki cookie, możesz zdecydować się na usunięcie tak zaakceptowanych plików cookie w późniejszym terminie. W przeglądarce Internet Explorer 8 można usunąć pliki cookie, wybierając „Narzędzia” > „Usuń historię przeglądania”, a następnie klikając przycisk „Usuń pliki cookie". Jeśli usuniesz pliki cookie, wszystkie ustawienia kontrolowane przez te plik, w tym ustawienia dotyczące reklam zostaną usunięte, prawdopodobnie w sposób nieodwracalny.

 

Korzystanie z narzędzia Google Analytics - ten tekst został dostarczony przez Google, Inc.

Niniejsza witryna korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analiz internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc stronie internetowej w dokonywaniu analizy sposobu korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z strony internetowej (w tym adresu IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania oceny sposobów korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie wiąże adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi w posiadaniu Google. Możesz odmówić zgody na korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych na Twój temat przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej.

 

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout lub na stronie www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (informacje ogólne na temat Google Analytics i ochrony danych). Pragniemy zauważyć, że na tej stronie do Google Analytics został dodany kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić rejestrowanie wyłącznie zanonimizowanych adresów IP (maskowanie adresów IP).

 

Korzystanie z usługi Facebook Custom Audience opartej na pikselach Facebooka

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwany piksel Facebooka opracowany przez sieć społecznościową Facebook, obsługiwaną przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, jeśli mieszkasz w UE, przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Narzędzie to służy do prezentowania użytkownikom naszej strony internetowej podczas ich wizyt na Facebooku reklam, które są dopasowane do ich zainteresowań („reklamy na Facebooku”). W ten sposób zapewniamy, aby nasze reklamy na Facebooku odpowiadały zainteresowaniom poszczególnych użytkowników i dzięki temu nie były postrzegane jako uciążliwe. Piksel Facebooka wykorzystujemy również do śledzenia, ilu użytkowników klika na nasze reklamy na Facebooku. Pozwala nam to ocenić skuteczność tych reklam, co jest przydatne do celów statystycznych i badań rynkowych. Piksel Facebooka jest aktywowany przez Facebooka w momencie otwarcia naszej strony internetowej. Może on przechowywać tak zwane pliki cookie na komputerze użytkownika. Jeśli zalogujesz się na Facebooku po odwiedzeniu naszej strony lub odwiedzisz Facebook wciąż będąc zalogowanym, Facebook przypisze te informacje do Twojego osobistego konta na Facebooku. Dane zapisane na Twój temat w żaden sposób nie umożliwiają nam wyciągania wniosków dotyczących Twojej tożsamości jako użytkownika. Zbieranie i przetwarzanie danych przez Facebooka jest zgodne z postanowieniami polityki ochrony danych Facebooka. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie https://www.facebook.com/about/privacy. Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się rejestrowaniu danych przez piksel Facebooka i wykorzystywaniu danych do prezentowania reklam na Facebooku. Aby to zrobić, należy odwiedzić stronę specjalnie skonfigurowaną w tym celu przez Facebooka (będąc na tej stronie, należy sprawdzić ustawienia dotyczących reklam opartych na użytkowaniu), będąc nadal zalogowanym na Facebooku: https://www.facebook.com/settings. Ustawienia te są niezależne od platformy, co oznacza, że zostaną one przyjęte dla wszystkich urządzeń, zarówno komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych.

 

Inny sposób uniemożliwienia zapisywania danych podczas odwiedzania naszej witryny za pośrednictwem wybranej przeglądarki jest dostępny na stronie: Deactivate Facebook pixel

 

Google AdWords/Double Click:

Wyświetlane przez nas reklamy opierają się na zainteresowaniu produktami, okazanym wcześniej przez naszych klientów. Rejestrujemy informacje na temat wzorców dotyczących surfowania naszych klientów po internecie w celu dostarczania im reklam internetowych opartych na ich zainteresowaniach. W tym celu pliki cookie są przechowywane na komputerze danego użytkownika; zawierają one wielocyfrowy numer identyfikacyjny. Jeśli nie zgadzasz się z analizowaniem Twojego zachowania jako użytkownika, możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby zapobiec ustawieniu analiz plików cookie. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

 

Program wyszukiwarki Google AdWords, dostarczony przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google) ułatwia systematyczne wyświetlanie na naszej stronie reklam opartych na wyszukiwanych hasłach Google. W tym celu Google ustawia plik cookie w przeglądarce użytkownika natychmiast po kliknięciu reklamy w wyszukiwarce lub sieci reklamowej Google. Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości sprzeciwienia się takiemu śledzeniu, należy odwiedzić stronę https://www.google.com/ads/preferences Za pomocą metod konwersji AdWords opartych na plikach cookie, Google może określić liczbę osób, które po kliknięciu reklamy AdWords dokonały zakupu lub rozpoczęły korzystanie z oferowanego produktu/usługi. W zakresie, w jakim reklamy Google zawierają linki do ofert z niniejszej strony internetowej, witryna ta będzie otrzymywać od Google statystyki dotyczące liczby zakupów dokonanych po kliknięciu odpowiedniej reklamy Google AdWords. Istnieją następujące możliwości wyłączenia tej funkcji śledzenia: możesz dostosować swoją przeglądarkę, blokując ustawianie plików cookie przez domenę googleadservices.com lub ogólnie przez osoby trzecie. Możesz również usunąć plik cookie konwersji Google w ustawieniach plików cookie przeglądarki.

 

Strona ta korzysta z remarketingu Google w oparciu o Doubleclick, kolejna usługę Google Inc. służącą do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Proces przeglądania wyświetlanych stron i przydzielania reklam oparty jest na pseudonimowym numerze identyfikacyjnym w pliku cookie Doubleclick. Informacje generowane przez pliki cookie o wyświetlanych stronach są następnie przesyłane i przechowywane na serwerach Google w celu dokonywania ocen. Aby zapoznać się z polityką prywatności Google, należy odwiedzić stronę https://www.google.de/policies/privacy.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości sprzeciwienia się takiemu śledzeniu, należy odwiedzić stronę https://www.google.com/ads/preferences. Dalsze opcje sprzeciwu:

Możesz również sprzeciwić się działaniom Google i innych sieci reklamowych dotyczącym reklam opartych na zainteresowaniach na następującej stronie internetowej:

https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

 

Kategorie odbiorców danych:

Twoje dane są przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, na przykład w celu poinformowania lokalnego wypożyczającego partnera o Twojej rezerwacji lub przetworzenia płatności kartą kredytową za pośrednictwem firmy, która wydała Twoją kartę kredytową. W takich przypadkach przekazujemy dane dostawcom usług informatycznych, centrom telefonicznym, firmom windykacyjnym, dostawcom usług finansowych, partnerom agencyjnym, partnerom franczyzowym i innym partnerom biznesowym. Dane w wyżej wymienionym zakresie przekazujemy ponadto do Google, Inc i Facebook Ireland Ltd. (patrz → Cele przetwarzania danych). W ramach stosowanych przez nas środków mających na celu zapobieganie oszustwom przekazujemy również dane osobowe - w sytuacjach, w których osoby trzecie były lub są narażone na oszustwo - takim osobom trzecim, które ucierpiały z powodu oszustwa lub są nim zagrożone.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich może odbywać się w następujących przypadkach:

 • jeśli korzystasz z usług naszej firmy w celu zarezerwowania pojazdu, który chcesz wynająć w państwie trzecim, przesyłamy dane osobowe do partnera kontraktowego w danym państwie trzecim,
 • przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się również w ramach programów partnerskich,
 • w przypadku szkody lub wypadku w państwie trzecim przesyłamy dane osobowe właściwym organom i firmom ubezpieczeniowym w takim państwie trzecim.,
 • jeśli nasi partnerzy biznesowi, partnerzy agencyjni i partnerzy franczyzowi mają siedzibę w państwie trzecim, przesyłamy dane do takiego państwa trzeciego,
 • jeżeli klienci biznesowi korzystają z naszych usług w celu rezerwacji pojazdów, które mają zostać wynajęte w państwie trzecim, przekazujemy dane osobowe kierowcy naszym partnerom kontraktowym i biznesowym w takim państwie trzecim.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego opiera się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Jeżeli w odniesieniu do danego państwa trzeciego nie została wydana żadna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, wówczas przekazanie do tego państwa trzeciego następuje z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 ust. 2 RODO. Możemy również przekazywać Twoje dane do państwa trzeciego z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 49 RODO. Możesz zażądać kopii powyższych zabezpieczeń od SIXT, pisząc na podany wyżej adres (patrz → Administrator). Państwami trzecimi są państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz kraje tzw. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, do których należą Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

 

Okres przechowywania/kryteria dotyczące okresu przechowywania.

SIXT przechowuje dane osobowe, dopóki nie są one już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub były przetwarzane w inny sposób (patrz → Cele przetwarzania danych w SIXT). W przypadku, gdy SIXT jest prawnie zobowiązana do przechowywania danych osobowych, przechowuje te dane osobowe przez okres przechowywania określony przez prawo. Okres przechowywania dokumentów handlowych wynika z przepisów kodeksu cywilnego, zaś okres przechowywania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych (w tym faktur) jest zgodny z przepisami Ordynacji podatkowej. W tym okresie Twoje dane mogą podlegać ograniczonemu wykorzystywaniu w ramach codziennych operacjach, jeśli ich przetwarzanie nie służy żadnym innym celom.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

 

1. Prawo cofnięcia zgody

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć w następujący sposób:

 • poprzez wiadomość e-mail na adres:
 • listownie na adres:

 

2. Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy Twoje dane są niepoprawne lub nieaktualne możesz do Nas przesłać wiadomość z żądaniem ich poprawienia lub uzupełnienia. 

 

3. Prawo dostępu do danych 

Możesz przesłać do Nas wiadomość z żądaniem uzyskania informacji jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu oraz w jaki sposób. Pełny katalog udzielanych informacji znajdziesz w art. 15 RODO. Na żądanie SIXT dostarczy Ci kopię przetwarzanych danych osobowych.

 

4. Prawo do usunięcia danych 

Możesz przesłać do Nas wiadomość z żądaniem usunięcia swoich danych (art. 17 RODO). W takim przypadku będziemy badać, czy Twój wniosek jest zasadny. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich podstaw do przetwarzania danych – Twoje dane zostaną usunięte.

 

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Na warunkach wskazanych w art. 18 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku zasadności Twojego żądania będziemy mogli jedynie przechowywać Twoje dane. Jeżeli przesłanki ograniczające przetwarzanie Twoich danych ustaną, będziemy mogli dalej przetwarzać Twoje dane. 

 

6. Prawo do przeniesienia danych

Na warunkach wskazanych w art. 20 RODO, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych innemu administratorowi lub bezpośrednio do Ciebie w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W szczególności będziesz mógł skorzystać z tego prawa, jeżeli zdecydujesz się na zmianę na inną firmę wynajmującą pojazdy. 

 

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie danych przez SIXT jest konieczne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) lub jeśli jest ono konieczne w uzasadnionym interesie SIXT, masz prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. SIXT zakończy wówczas przetwarzanie, chyba że będziemy w stanie przedstawić istotne, uzasadnione podstawy takiego przetwarzania.

Możesz w każdej chwili i bez żadnych restrykcji ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Skarga do organu nadzorczego Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargi należy przesyłać na następujący adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

Brak zobowiązań umownych i prawnych do podawania danych/konsekwencje braku podania danych:

Nie jesteś umownie ani prawnie zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych. Należy jednak zauważyć, że nie jest możliwe zawarcie z nami umowy wynajmu pojazdu ani korzystanie z innych świadczonych przez nas usług, jeśli nie wolno nam gromadzić i przetwarzać danych zgodnie z wymogami wymienionymi w powyższych punktach (patrz → Cele przetwarzania danych w SIXT)

 

Ostatnia zmiana: grudzień 2018 r.